Wereld Bewustwordingsdag Narcistisch Misbruik

Morgen, 1 juni 2022, is het een bijzondere dag en dat heeft alles te maken met het belangrijkste thema uit mijn boek Liefdeloos: narcisme. De Wereld Bewustwordingsdag Narcistisch Misbruik wordt sinds 2016 jaarlijks op 1 juni georganiseerd en wil het narcistisch misbruik onder de aandacht brengen.
De World Narcissistic Abuse Awareness Day (WNAAD) is een groeiende wereldwijde beweging die zich onder andere toelegt op het herkennen van narcistisch misbruik, aanreiken handvatten voor slachtoffers en beleidswijziging doorvoeren. WNAAD is een internationaal evenement dat wereldwijd breed wordt gedragen. Narcisme komt dus niet alleen in de Westerse Wereld voor, maar is overal ter wereld te vinden.

Bij narcistisch misbruik is er sprake van psychische mishandeling en dit wordt erg onderschat. De narcist manipuleert, kleineert, vernedert, liegt en bedriegt, meestal in gezinssfeer. Naar de buitenwereld toe speelt de narcist mooi weer en heeft hij altijd een masker op. Er kan ook agressie bij te pas komen. Psychisch misbruik is onzichtbaar, in tegenstelling tot fysiek misbruik. Slachtoffers worden zo gemanipuleerd dat ze denken dat de het gedrag van de narcist normaal is en dat ze zelf de oorzaak zijn van het misbruik. Ze worden geïsoleerd van hun familie en vrienden en hebben vaak niemand meer waarbij ze kunnen reflecteren. Daardoor weten ze niet wat hen overkomt en blijven ze vaak tientallen jaren of zelfs tot het einde van hun leven bij de narcist.
Slachtoffers zijn zichzelf totaal kwijtgeraakt en weten niet meer wie ze zijn.

Hoewel veel mensen beweren dat narcisme de laatste tijd veel vaker voorkomt, denk ik niet dat dit waar is. Narcisme is van alle tijden. De Griekse mythe van Narcissus was al bekend in de 17e eeuw en wordt afgebeeld op schilderijen uit die tijd.
Als ik kijk naar mijn eigen familie zie ik daar ook patroon in. Mijn moeder heeft zeker narcistische trekken (voor het gemak noem ik haar vaak een narcist, maar is ze nooit gediagnosticeerd) en naar wat ik heb gehoord, háár moeder ook. Mijn oma werd getypeerd als een allesoverheersende vrouw, waarvoor uiterlijk vertoon heel belangrijk was. Haar man, mijn opa dus, kwam juist als ‘goeje ouwe lubbes’ uit de verf. Mijn moeder domineerde ook mijn vader, mijn zus en mij. Daarbij was mijn vader ook weer de ‘goeje lubbes’.

Narcisten zoeken altijd gevoelige mensen, die ze kunnen controleren en manipuleren. Omdat slachtoffers vaak gevoelig of zelfs hoog sensitief zijn, is het voor hen moeilijk te begrijpen hoe een narcist zulk ongevoelig gedrag kan laten zien. In een gezin zie je dan ook vaak narcistische en hooggevoelige leden.

Omdat ik tegenwoordig enigszins weet hoe de narcist denkt en voelt, ben ik bij mijn kinderen extra alert op hun gedrag. Mijn zoon is binnenkort jarig en wordt dan twintig. Hij was een late puber en dat suddert nog wat na. Af en toe zie ik gedrag waarvan ik denk: verdorie, het zal toch niet dat hij ook een narcist wordt. Als ik hem er dan op aanspreek merk ik dat hij daar dan van schrikt en erover nadenkt. Dat laat mij dan weer denken dat hij juist geen narcist is. Het kan pubergedrag zijn, of voortkomen uit zijn autisme. Hij is echter niet bang om zelfreflectie toe te passen en dat stemt mij tot nu toe hoopvol. Het blijft echter lastig, want bij bepaalde gedragingen of uitspraken veer ik automatisch in de zelfverdedigings- of slachtofferstand.
En ook al weet ik dat hun bepaalde narcistische gedrag of hun typerende uitspraken komen vanuit hun eigen enorme onzekerheid, het blijft soms moeilijk ermee om te gaan. Het helpt echter wel dat ik de narcist beter begrijp en ik trek het me niet meer altijd persoonlijk aan.

Zelf vind ik het heel interessant om erachter te komen hoe het narcistisch brein werkt. Er zijn veel overeenkomsten tussen hun handelswijze, daarom denk ik dat het voor een groot deel genetisch bepaald is. Opvoeding en levenswijze kunnen daarnaast nog andere triggers vormen.

Met dit bericht hoop ik narcisme nog meer onder de aandacht te kunnen brengen, want als iedereen ervan af weet, kunnen er steeds meer mensen worden geholpen. Slachtoffers vooral, maar ook de narcist zelf. Al zijn er maar héél weinig narcisten die toegeven dat ze een persoonlijkheidsstoornis hebben.

Narcisme bestaat en komt meer voor dan je denkt! Juist omdat het zich achter de voordeur afspeelt! 

Wil je reageren of jouw verhaal kwijt? Stuur een email naar info@liefdeloos.com of vul het contactformulier in.