Liefdeloos: 2 jaar

Op 10 december is het precies 2 jaar geleden dat mijn boek Liefdeloos is gepubliceerd. Het lijkt alsof het gisteren was…
Liefdeloos is het waargebeurde verhaal over de onmogelijke relatie tussen een narcistische moeder en haar sensitieve dochter (Miranda). Ik doe mijn verhaal vanuit mijn eigen kind-ervaringen tot het moment dat ik volwassen ben en het contact met haar verbreek.
Er zijn al heel wat mensen die (h)erkenning hebben gevonden in mijn verhaal en dat is ook precies waarom ik mijn ervaringen heb opgeschreven. Het maakt me heel trots als mensen zeggen dat ze écht iets aan mijn boek hebben gehad.

In de afgelopen 2 jaar heb ik nog meer geleerd over Narcisme, maar ook over het HELLP-syndroom en vroeggeboorte, de andere thema’s in mijn boek. Nog iedere dag leer ik bij. De reis die ik eind 2021 begonnen ben is nog niet afgelopen. Ik hoop dat ik nog heel veel mag en kan bijdragen aan het bekender maken van Narcisme, want dat is nodig! Nog steeds zijn er veel mensen die er nog nooit van gehoord hebben, maar wel midden in relatie met een narcist zitten. Of dat nou een ouder, partner, kennis, vriend(in) of collega is… het blijft vaak een vicieuze cirkel waar je heel moeilijk uit kunt ontsnappen.

Pas als je weet wat Narcisme is, beseft waarom de ander handelt zoals hij/zij doet, dan kun je ook je eigen gedrag en reactie erop aanpassen. Maar in Nederland is de onwetendheid nog groot en ik hoop een (klein) steentje te mogen bijdragen aan het uit de taboesfeer halen van narcistisch misbruik.

Lees alles over Liefdeloos op deze website, die tot stand is gekomen i.s.m. Linda Wouda. De website blijft zich – net als ik – steeds verder ontwikkelen.
Ook vind je hier sinds kort ervaringsverhalen van anderen en maak ik ruimte voor advies van deskundigen.

De foto op de omslag van het boek Liefdeloos is gemaakt door fotografe Nicole SchmidtPuur Nicole

Foto omslag: Nicole Schmidt - Puur Nicole